Stubbfräsning

 

Det finns flera sätt att ta bort stubbar på. En stubbfräs är en maskin som tar bort en stubbe utan att man behöver gräva upp den ur marken.

Det som återstår efter det att man ”fräst” stubben går att använda som biobränsle.